De perfecte organisatie

Bestaat de perfectie organisatie?

Geen organisatie is hetzelfde. Dit heeft te maken met cultuur, leiderschap en structuur…..

Maar goed functionerende bedrijven hebben overeenkomsten. Deze overeenkomsten zijn communicatie en samenwerken.

Achter deze twee woorden gaat een hele wereld schuil. Communicatie blijkt voor veel bedrijven ingewikkeld. Communicatie verschilt ook per bedrijf. Samenwerken is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Google heeft een onderzoek gedaan met de naam ‘ Project Aristoteles’. Dit project onderzocht wat een goed team is. Wanneer is het perfect, welke factoren bepalen het succes en de effectiviteit van een team. (bron: 360 – 7 april 2016)

Collectieve intelligentie. De intelligentie van een team ten opzichte van de intelligentie van individuele leden van het team.

‘ Slimmere mensen werden vaak overtroefd door groepen die bestonden uit mensen die lager scoorden op intelligentie, maar die als groep toch slimmer waren’ .

Het zijn de groepsnormen die een team slim maken.

Teams zijn succesvol wanneer iedereen het gevoel heeft zich te kunnen uitspreken en wanneer de leden laten zien dat ze rekening houden met elkaars gevoelens‘.

Psychologische veiligheid is essentieel.

Wanneer je wilt weten waar je team staat, hoe goed jouw team functioneert, dan kan dat relatief snel en eenvoudig duidelijk gemaakt worden bij Stijg Coaching.

Wat gebeurt er tussen de neuzen

Bij individuele ontwikkeling gaat het er om wat er gebeurt ‘tussen de oren’ van de coachee. Bij teams gaat het er om ‘wat gebeurt er tussen de neuzen’ van de teamleden.

De eerste vraag is – is het team wel een team?

De paarden laten dit zeer duidelijk zien. Geen team, geen verbinding, geen samenwerking, het paard doet niet mee.

Maar wat is een goed team? Zeer simpel geschreven bestaat dit uit vijf elementen:

  1. is het team gecommitteerd aan het doel;
  2. zijn de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden duidelijk;
  3. wordt er samengewerkt;
  4. zijn de teamleden in verbinding met elkaar;
  5. is het team constant aan het leren en ontwikkelen

Daarbij komen factoren als leiderschap (niveau 5?), wat voor team is het (management team, project team, internationaal team, etc), welk niveau van team werk is vereist voor het project, etc.

Stijg Coaching kan u helpen met uw team. Het vinden van een totaal nieuwe koers voor uw bedrijf, maar ook helpen blokkades weg te nemen en uw bedrijf beter te laten functioneren.

Met het wegnemen van weerstand is op korte termijn de grootste winst te behalen.

TEAM (Wikipedia)

Een team of ploeg is een (klein) aantal mensen dat bij elkaar is gebracht om 1 gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Voor het goed functioneren van een team dienen er leden in het team te worden opgenomen die in meerdere of mindere mate dezelfde individuele belangen hebben, het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen. Verder dient er sprake te zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

We’re all working together, that’s the secret

(Sam Walton – Entrepreneur – Wal-mart Stores)

Every employee, not just the senior people, should know how a company is doing.

(Jack Welch – former president of General Electric)

Wilt u meer informatie?