Leren     >    ervaren    >    experimenteren

Defenities Paardencoaching Stijg Coaching

Equine assisted coaching

Bij equipe assisted coaching wordt de hulp van paarden ingeroepen bij het coachen van mensen. Coach en paard werken samen om de coachee te stimuleren over zichzelf en anderen na te denken en zijn eigen oplossing te vinden door middel van ervaringsgericht leren. De primaire taak van de equine assisted coaching daarbij is het faciliteren, opzetten en begeleiden van activiteiten met paarden die leiden tot zelfonderzoek van de coachee, en daarbij zorg te dragen voor de fysieke en emotionele veiligheid van zowel coachee als paard.

De coachsessie

 • in een equipe assisted coach sessie faciliteert en begeleidt een equipe assisted coach activiteiten die de coachee met het paard uitvoert. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteit zal de equipe assisted coach de coachee aanzetten tot zelfreflectie door middel van open vraagstelling. Het is in dit proces niet van belang of een activiteit succesvol wordt uitgevoerd, de beleving van de coachee staat centraal.
 • De equine assisted coach draag daarbij zorg voor de fysieke en emotionele veiligheid van zowel coachee als paard.
 • De focus ligt op het ontwikkelingsproces van de mens en niet op het trainen van het paard.
 • De activiteiten die vinden plaats op de rond, Naast het paard, en dus niet op het paard.
 • Bij equipe assisted coach sessies gaat het vooral om de relatie tussen het paard en de coachee. Het paard brengt de verandering bij de coachee teweeg. De equipe assisted coach faciliteert slechts, creëert leerkansen door activiteiten op te zetten en helpt bij de bewustwording.

Locatie

 • Equine assisted coach sessies vinden plaats op een locatie waar privacy, vertrouwelijkheid en emotionele fysieke veiligheid voor mens en paard gewaarborgd zijn.

Paard(en)

 • Er wordt niet gewerkt met paarden die zich gericht agressief gedragen jegens mensen.
 • De equine assisted coach stemt activiteiten en fysieke en psychische belasting af op de fysieke en psychische mogelijkheden van het paard.
 • Voorafgaand en na een sessie zal de nodige voor- en nazorg aan het paard besteed worden.
 • De equine assisted coach draagt zorg voor gezondheid en welbevinden van het paard waarmee hij werkt.
 • Zowel uit veiligheid- als uit welzijns- en gezondheidsoverwegingen werkt de equipe assisted coach met paarden die een leven leiden waarbij wordt voldaan aan de basisbehoeften van het paard: buitenlucht, bewegingsvrijheid, direct contact met soortgenoten en toegang tot voldoende (ruw)voer.

Team

 • De equine assisted coach is aangesloten bij een kwaliteitsregister equipe assisted coaches (KREAC) en conformeert zich aan de beroepscode.
 • De equine assisted coach en het paard werken samen in alle equipe assisted coachsessies. Bij het coachen van meer dan 1 coacheezal de equipe assisted coach de hulp inroepen van een collega om de fysieke en emotionele veiligheid van zowel coachee(s) als paard(en) te kunnen waarborgen.
 • De equine assisted coach werkt vanuit een open houding, wat inhoudt dat hij:
  • waarneemt zonder be- en veroordeling, zonder etiketten te plakken;
  • oprecht, authentiek en geïnteresseerd is in wat de coachee beweegt en bezighoudt;
  • erkent dat coachee en coach volkomen gelijkwaardig zijn;
  • niet de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het veranderingsproces van de coachee.
 • De equine assisted coach heeft ten minste de opleiding equipe assisted coach level1 succesvol afgerond en onderhoud zijn vakbekwaamheid door middel van deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Alles over paardencoaching

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alles over paardencoaching

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wilt u meer informatie?